Białe na różowym / White on pink

Czarno na białym, czyli bardzo prosto. A biało, na przykład, na różowym? Na pewno ładnie, niekoniecznie łatwo, ale tym razem chyba mi się udało.
Czarne szpilki to klasyka wśród butów. Pasują zawsze i wszędzie, ale czy na pewno? Czy na słoneczne popołudnie też? Dla mnie stają się wtedy zbyt ciężkie. 
Białe szpilki są dla mnie nie tyle ciekawe, co estetyczne. Idealnie wpisujące się w słoneczne klimaty.
Słoneczne klimaty miasta, rozgrzanych chodników i pędzących przechodniów.  
słoneczne klimaty niedzielnych spacerów, gdy ubieramy się troszkę odświętniej i przechadzamy się ulicami naszych miast.
Słoneczne klimaty biznesowej surowości, spiętych włosów i chłodu klimatyzowanych pomieszczeń.
Słoneczne klimaty letniej randki, jeszcze tej pierwszej – nieśmiałej, każdej kolejnej jeszcze piękniejszej. 
Słoneczne klimaty bankietów i uroczystości, bijących niecodzienną elegancją i pachnących -białymi- liliami.
Idealnie wpisujące się w słoneczne (zatem letnie)klimaty, gdy szpilki jednak trzeba mieć na nogach. A jeśli tak jak ja ktoś nie lubi robić czegoś z przymusu, takie szpilki dają zielone (=białe) światło do prostego rozwiązania.
Białe szpilki dodają dużo elegancji. Co nie znaczy, że można się mniej starać. Wręcz przeciwnie. Są wymagające jeśli chodzi o połączenie. Białe szpilki to nowość, której trzeba się nauczyć i podchodzić do niej ostrożnie. Trzeba ją badać, broń Boże eksperymentować!
Mnie mój debiut w bieli się udał. Połączenie bieli z różem wygląda świeżo, a nie słodko różowo, raczej ma smak jogurtowo-śmietankowych lodów:)Takich do zjedzenia po ciężkim dniu w pracy. 
Od dziecka lubiłam obserwować kobiety, biznesmenki wychodzące z pracy, elegancko ubrane, odznaczające się na zatłoczonych ulicach i choć jeszcze tak profesjonalnie ubrane, to po pracy – jedzące właśnie np. lody, już trochę odprężone, z poluzowanym kucykiem, ale nadal w szpilkach właśnie. Często ciężkich, czarnych, mniej lub bardziej ładnych.
A taki „służbowy, pogodzinny” zestaw kojarzy mi się z ujęciem pikniku z filmu „Pretty Woman”, odpoczynku na zielonej trawie, elegancji, która odpoczywa w wytworny sposób…
I to jest dobre określenie na białe szpilki. Białe szpilki są wytworne. Przede wszystkim w eleganckiej stylizacji są wisienką na torcie, kropką nad i. W każdym innym zestawieniu będą zwracały na siebie uwagę swą klasyczną prostotą, subtelnością, a jednocześnie czystą – białą indywidualnością.
Mnie najbardziej ciekawi połączenie białych szpilek ze sportowym ubraniem. Kiedy tylko będę miała okazję się tak ubrać, na pewno to pokażę. Jednak debiut moich pierwszych białych butów musiał być bardzo szykowny.

Białe na różowym wypadło niebanalnie!

 

elikshoe Ewelina Bednarz
białe szpilki / white high heels 

elikshoe Ewelina Bednarz
białe szpilki / white high heels 

 

elikshoe Ewelina Bednarz
białe szpilki / white high heels 

elikshoe Ewelina Bednarz
białe szpilki / white high heels 


Black on white it’s really easy. And white,ex., on pink?

Definitely nice, not necessarily easy, but this time I think I succeeded.
Black high heels is a classic of shoes. They fit anywhere and anytime, but are you sure? In sunny afternoon also? For me they are too heavy then.

White heels are more esthethic than inspiring for me. Ideal for sunny time.

Sunny time of the city, hot pavements and hurrying people.
Sunny sunday walks, when we wearing showy dress.
Sunny climate business severity, clipped hair and cool air-conditioned rooms.
Sunny dating time, first – shy, next – more and more beautiful.

Sunny time on banquets and celebrations, beating unusual elegance and fragrant-white-lilies.
Ideal for sunny (so summer) time, when stilettos are necessary, you have to wear them. And when You dont’t like do sth.becuase You must, this heels give green (=white) light to simple solution.

White high heels give a lot of elegance. What doesn’t mean than You can try less. Quite the opposite. They are very demanding in connection. White high heels are a novelty that must be learned and approach it with caution. You have to study it, God forbid experiment! Me my debut in white is gone. The combination of white with pink looks fresh, not sweet, but rather has the flavor of yoghurt and cream ice cream :) Such to eat after a long day at work.
As a child I liked to watch women, businesswomen coming from work, elegantly dressed, characterized by the crowded streets, and although professionally dressed eating ice creams, a little relaxed, with loosened ponytail, but still in very high heels. Often, heavy, black, more or less pretty.

And this „business, afterwork” outfit reminds me of the picnic scene from the movie „Pretty Woman”, resting on the green grass, elegance, which rests in a distingue way …

And this is a good name for white heels. White heels are distingue, posh, ladylike. First of all in elegant outfit they look the best. In another looks they will be visible by theirs classic style, subtlety, and clear – white – individual.

I’m wondering how it will look like in sporty style. If I have occasion to wear sth. like this, I will show. But my first time in white shoes had to be posh.
White on pink looked sophistically!


 

elikshoe Ewelina Bednarz
białe szpilki / white high heels 

elikshoe Ewelina Bednarz
białe szpilki / white high heels 


 

elikshoe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *